jueves, 11 de diciembre de 2014

DECLARACIÓN UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOSAprobada e proclamada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas 
o 10 de decembro de 1948


ARTIGO 25

1- Toda persoa ten dereito a un nivel de vida adecuado que lle asegure, así como á súa familia, a saúde e o benestar e, en especial a alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servicios sociais necesarios; ten así mesmo dereito ós seguros en caso de desemprego, enfermedade, invalidez, viuvez,vellez ou outros casos de perda dos seus medios de subsistencia por circunstancias independentes da súa vontade.

2- A maternidade e maila infancia teñen dereito a cuidados e asistencia especiais. Tódolos nenos teñen dereito a igual protección social.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Do 27 de decembro de 1978


ARTIGO 47

Tódolos españois teñen dereito a disfrutar dunha vivenda digna e axeitada. Os poderes públicos promoverán as condicións necesarias e establecerán as normas pertinentes para faceren efectivo este dereito, regulando a utilización do solo de acordo co interés xeral para que se impida a especulación.
A comunidade participará nas plusvalías que nazan da acción urbanística.No hay comentarios:

Publicar un comentario