domingo, 2 de julio de 2017

VAMOS A COMPOSTELA!

                                              Foto: López Tuñas¿Seica nos vamos a Compostela?
Si, camiñemos que é groria vela;
É nosa Roma monumental,
Alí veremos o corpo inteiro
D´o Santo Apostol, que d´o extranxeiro
veñen as xentes ante il a orar.

O tan lembrado vota-fumeiro
de nave a nave voa lixeiro
¡E canto fume votando vai!
Riba unhas andas, vai a cabeza
D´o noso Santo y en cada peza
Leva unha xoya que moito val;
Andan os cregos cubertos d ouro,
N´unha capilla ten un tesouro
Vaya unha pelra de catedral,
Xan non te volvas sin que lle toques
Ó misterioso Santo dos croques
Que n´a portada d´a Groria hay.

Alí veremos moitos conventos,
Moitas eirexas con cen portentos
¡E cantas torres hay n´a ciudá!
Alí á escola ná qu´aprenderon
Tantos ilustres xenios que deron
Á nosa terra nome inmortal.

                                        VALENTÍN LAMAS CARBAJAL